Beheer buitenruimte in 2020

Bekijk hier de infographic over de activiteiten van ROVA in de buitenruimte over 2020

Beheer buitenruimte in 2020
BBR-medewerker van ROVA aan het werk in de buitenruimte

In 2020 heeft ROVA invulling gegeven aan haar doelstelling om in meer gemeenten de buitenruimte te beheren en onderhouden. We hebben veel pilots uitgevoerd voor het verbeteren van de biodiversiteit in de gemeenten waarin we BBR-taken uitvoeren. We dragen met ons werk bij aan een mooie gezonde buitenruimte voor mens en dier. Daar zijn we trots op en we delen dat graag.

Onderstaande infographic geeft een kort beeld van de activiteiten van ROVA in de buitenruimte in 2020.


Infographic beheer buitenruimte ROVA 2020Infographic beheer buitenruimte ROVA 2020

 


Download infograhpic als pdf.