CirkelWaarde update - april

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de grondstoffenalliantie CirkelWaarde. Dit keer aandacht voor papier en hout.

CirkelWaarde update - april
Versnipperd papier in de hand

CirkelWaarde is het samenwerkingsverband waarin AVU, Circulus-Berkel en ROVA hun kennis delen en innoveren met ingezamelde huishoudelijke grondstoffen.


Papier

De Wageningen University & Research (WUR) heeft voor CirkelWaarde en Midwaste alternatieve verwerkingsmethoden voor oud papier verkend. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de papiermarkt van de afgelopen jaren. Hierbij zijn de verschillende opties beoordeeld op hoogwaardigheid van de toepassing van het eindproduct en marktomvang hiervoor.


Het blijkt lastig te bepalen wat de meest kansrijke verwerkingsmethoden zijn. Toepassing in isolatiemateriaal en vezelplaten is het meest hoogwaardig, maar de markt hiervoor is zeer beperkt. Chemische verwerkingsmethoden, met chemische grondstoffen als eindproduct, hebben juist een groot marktpotentieel, maar zijn laagwaardiger in termen van circulariteit (laag op de R-ladder). 

Er wordt nu gekeken wat de meest interessante toepassingen zijn om verder verkennen.


Hout

Per 1 maart is Hugo Kiens begonnen aan zijn afstudeeronderzoek naar de houtketen. Hij gaat voor de CirkelWaarde-partners de keten van A- en B-hout in kaart brengen en verkennen welke hoogwaardige opties bestaan voor hergebruik en verwerking. Daarbij neemt hij ook mee welke gevolgen deze verwerkingsopties zouden hebben voor de logistiek en kosten van de inzameling. Hij levert zijn eindrapport met aanbevelingen in augustus op.