ROVA nieuwe samenwerkingspartner voor gemeente Westerveld in beheer buitenruimte

Per april 2021 voert ROVA - naast de inzameling van afval en grondstoffen - ook het beheer van de buitenruimte (BBR) in de gemeente Westerveld uit. Hiervoor tekenden Henk Doeven, wethouder gemeente Westerveld, en Roger Beuting, algemeen directeur van ROVA, de nieuwe BBR-dienstverleningsovereenkomst. ROVA neemt de BBR-werkzaamheden over van Reestmond.

ROVA nieuwe samenwerkingspartner voor gemeente Westerveld in beheer buitenruimte
ROVA is de nieuwe samenwerkingspartner in de buitenruimte voor Westerveld

Een jongen speelt met zijn hond in de buitenruimte

Voor het uitvoeren van de BBR-werkzaamheden is afgesproken dat een aantal medewerkers van Reestmond in (vaste) dienst komt bij de gemeente. Deze medewerkers, die de BBR-werkzaamheden hiervoor ook al via Reestmond uitvoerden, worden uitgeleend aan ROVA waar zij als Kompaanmedewerkers aan de slag gaan. Donderdag 1 april werden de kersverse collega’s in een eerste werkoverleg welkom geheten door wethouder Henk Doeven van gemeente Westerveld en Roger Beuting, algemeen directeur van ROVA.

Werken volgens de BrinQ-visie

ROVA gaat in de gemeente Westerveld het onderhoud van het groen, de bomen en de sportvelden uitvoeren. Daarnaast gaat ROVA ook diverse andere werkzaamheden uitvoeren, zoals het verwijderen van houtopstanden, het reinigen van kunstwerken en de bestrijding van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop. Bij de uitvoering van het onderhoud wordt invulling gegeven aan de BrinQ-visie van de gemeente; een beheervisie waarin de beleving van de inwoner centraal staat.

Het in dienst nemen van de Reestmond-medewerkers door de gemeente, is afgesproken bij de totstandkoming van de Ontwikkelagenda Reestmond. Hierin staat dat groenmedewerkers in dienst komen van de deelnemende gemeente waar ze werkzaam zijn. Voor deze medewerkers betekent de overgang naar de gemeente dus niet dat zij ander werk gaan doen. Zij komen in dienst van de gemeente Westerveld en gaan via ROVA dezelfde werkzaamheden uitvoeren en in dezelfde omgeving als voorheen.

Goede voorbereiding

ROVA en gemeente Westerveld zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over de uitvoering van BBR-taken door ROVA. Roger Beuting: “De gesprekken hebben ertoe geleid dat we vanaf september 2020 in gezamenlijkheid met de gemeente de voorbereidingen hebben opgepakt om in 2021 te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Voor de gemeente en voor ROVA was het heel belangrijk dat de medewerkers die van Reestmond overkwamen op een zo goed mogelijke manier werden voorbereid en begeleid. Als ROVA zijn we trots dat we het vertrouwen van de gemeente hebben en het BBR-werk in de gemeente met deze medewerkers mogen uitvoeren.”De werkzaamheden zijn afgelopen 1 april onder leiding van een teamleider van ROVA van start gegaan. Deze teamleider heeft het afgelopen jaar, vooruitlopend op de opdracht, de medewerkers van Reestmond al aangestuurd. Voor deze medewerkers is het fijn dat zij een vertrouwd gezicht hebben bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Maatschappelijke onderneming

De gemeente Westerveld heeft heel bewust voor ROVA gekozen voor de uitvoering van de BBR-taken.  Wethouder Henk Doeven: “ROVA is in onze gemeente al actief voor de inzameling van afval en grondstoffen. We kennen ROVA daarvan als een betrouwbare samenwerkingspartner. Door voor ROVA te kiezen gaan we voor een samenwerking waarmee we invulling kunnen geven aan onze BrinQ-visie, waarin we als gemeente de regie houden om beslissingen te nemen over de onderwerpen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie en werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen. Zo kunnen we samen vol vertrouwen kijken naar de toekomst.”

Naadloze overgang

Inwoners zullen – anders dan dat ze meer ROVA voertuigen en medewerkers zien – weinig merken van de verandering. Het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd, verandert niet en wordt grotendeels door dezelfde mensen gedaan. Ook het kwaliteitsbeeld van de buitenruimte blijft gelijk. De toekomst biedt meer kansen voor de inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving als het gaat om de buitenruimte.

Over Kompaan

ROVA geeft met Kompaan invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een krachtig perspectief te bieden. ROVA doet dit door gemotiveerde mensen leerwerk-trajecten aan te bieden. Zo krijgen zij de kans om weer mee te doen in de maatschappij. Hierin werkt ROVA samen met verschillende instanties.