ROVA onderschrijft belang gebruik recyclaat voor circulaire economie

Deze week deed het 'trekkersteam' van de Transitieagenda Kunststoffen een dringend appèl op demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven om de toepassing van recyclaat actief te stimuleren. Hoewel uit verschillende projecten van Wageningen Food & Biobased Research blijkt dat de huidige kwaliteit van ingezameld PE en PP meestal prima geschikt is voor een groot aantal non-foodtoepassingen, blijft de vraag naar gerecycled kunststof nog achter bij het aanbod (bron: AfvalOnline).

ROVA onderschrijft belang gebruik recyclaat voor circulaire economie
Gesorteerd pmd uit de sorteerinstallatie

Voor een circulaire economie is het noodzakelijk dat deze vraag toeneemt en dat o.a. actief wordt gewerkt aan design for sustainability. Samenwerking in de grondstoffenketen is hiervoor nodig. Daarom is de kwaliteit en verwaarding van grondstoffen een belangrijke pijler in de ROVA-strategie. Hiertoe heeft ROVA met haar 23 gemeenten een aanpak ontwikkeld om actief te werken aan de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen zodat deze optimaal kunnen worden gerecycled. Deze aanpak bestaat o.a. uit monitoring en inzicht, inwonercommunicatie (www.terugwinnaars.nl) en toezicht en handhaving. De eerste monitoringresultaten laten zien dat de kwaliteit van ingezameld pmd zuiverder wordt als deze aanpak in de gemeente wordt uitgerold.