Beheer Buitenruimte

In een schone, duurzame en veilige omgeving is het prettig wonen, werken en ontspannen. ROVA verzorgt sinds 2011 in meerdere gemeenten naast de afvalinzameling ook de buitenruimte. Dat doen we voor steeds meer gemeenten, zoals Olst-Wijhe, Oost Gelre, Winterswijk, Zwartewaterland en Zwolle.

Beheer Buitenruimte

ROVA gaat bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte verder dan alleen de uitvoering van de groen- of reinigingswerkzaamheden. Naast onze uitvoerende werkzaamheden zijn wij ook een kennispartner voor onze gemeenten. We kunnen flexibel inspelen op belangrijke thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en bewonersinitiatieven. We werken hierbij samen met onze gemeenten.

ROVA-werkzaamheden in de buitenruimte

Het werk van ROVA in de buitenruimte kent twee grote onderdelen: integraal onderhoud in de woonwijken en het specialistisch onderhoud. Zo zorgen we in de woonwijken bijvoorbeeld voor het onderhoud van heesters, plantsoenen, gazons en bloembakken. Grasvelden en bermen worden regelmatig gemaaid, bladeren worden opgeveegd, goten en kolken maken we schoon voor een goede waterafvoer, bij gladheid strooien we zout op de wegen, na evenementen vegen we de straten schoon en als een speeltoestel kapot is, komen wij het maken. Bij specialistisch onderhoud kun je denken aan het onderhoud op de sportvelden, het werk bij recreatieplassen, werk op begraafplaatsen en speciaal bomenonderhoud. Onze vakmensen zijn steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen hier met hun kennis en expertise goed op inspelen.

Participatie

Een fijne leefomgeving maken we samen. Daarom werkt ROVA nauw samen met gemeenten en inwoners. En dat doen we graag op een inclusieve manier. Naast onze vaste medewerkers bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen uit verschillende doelgroepen doen bij ons werkervaring en werkritme op bij het werken in de woonwijken. Ons gezamenlijke doel is iedereen laten participeren door werk.

Kompaan-medewerker participeert in wijkwerkzaamheden